เราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ – 1-800-339-3940

ศูนย์ครอบครัวเอเชียแปซิฟิก (CPAF) Hotline

CPAF ให้ความช่วยเหลือด้านความรุนแรงในครอบครัวและการถูกกระทำชำเราทางเพศ ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี

การติดต่อของคุณสามารถทำได้โดยไม่ระบุชื่อและจะถูกเก็บเป็นความลับ

เจตจำนงของเรา

CPAF มุ่งที่จะสร้างชุมชมที่เข้มแข็งและปลอดภัย โดยการเข้าถึงรากเหง้าของปัญหาและผลลัพธ์ที่ตามมาจากความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงต่อสตรี CPAF ตระหนักถึงความต้องการด้านวัฒนธรรมและภาษาของสตรีและครอบครัวชาวหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิก

โบรชัวร์ภาษาไทย

Thai Domestic Violence and Sexual Assault Brochure (PDF) – โบรชัวร์ 

สิ่งที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว? (What is domestic violence?)