การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศต่อทางร่างกายและอารมณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 • การตามรังควาน
 • เปิดของลับให้ดู
 • คอยติดตามเฝ้าดู
 • ลูบคลำหรือการล่วงเกินทางเพศ
 • พยายามข่มขืน
 • การข่มขืน (การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงการใช้นิ้ว หรือใส่ของแปลกปลอมเข้าทางทวารหรือทางปากหรือทา อวัยวะเพศหญิง)

การทำร้ายทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้

ระหว่างคู่สมรสและคนที่ออกเดทด้วยกัน

เมื่อคุณไม่ให้ความยินยอม

ทุกสถานที่

 

ถ้าคุณเคยถูกทำร้ายทางเพศ โปรดจำไว้ว่า

 • ไม่ใช่ความผิดของคุณ ในประเทศสหรัฐฯ ผู้หญิง 1 ใน 6 คน มีประสบการณ์เรื่องการถูกข่มขืน หรือพยายามจะข่มขืนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงคนนั้น
 • คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
 • มีความช่วยเหลือรอคุณอยู่

 

ถ้าคุณถูกทำร้ายทางเพศ…

 • โทร. 911 หรือ ซีแพฟ เพื่อขอความช่วยเหลือ 1-800-339-3940 เราสามารถให้บริการด้านคำปรึกษาการให้ความรู้ และให้ข้อมูลอื่น ๆ หรือ ให้ความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณต้องการ การที่คุณโทรศัพท์มาที่ซีแพฟ (CPAF) ทุกเรื่องจะถือเป็นความลับ และคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนาม
 • ไปในสถานที่ปลอดภัย การสนับสนุนความช่วยเหลือ ข้อมูลต่าง ๆ มีไว้ให้ความช่วยเหลือคุณ เพื่อให้คุณหายเป็นปกติ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการเข้าเมืองของคุณ คุณมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและบริการด้านกฏหมายในภาษาของคุณ
 • การขอรับความช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาล เราจะช่วยจัดการด้านการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อตรวจดูว่าคุณมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายทั้งจากภายในและภายนอกหรือไม่ รวมทั้งตรวจดูว่าจะมีความเสี่ยงทางด้านการติดเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือ เอชไอวี หรือการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
 • การเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการถูกทำร้าย ถ้าเป็นไปได้อย่าอาบน้ำ แปรงฟัน ดื่มน้ำ หรือเปลี่ยนเสื้อผ้า เพราะทุกอย่างสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้
 • ถ้าคุณคิดจะแจ้งตำรวจ คุณควรจะทำทันทีที่คุณพร้อมที่จะไป ในกรณีที่คุณแจ้งตำรวจ คุณมีสิทธิที่จะไม่ต้องไปร่วมในการดำเนินคดีกับผู้ทำร้ายคุณ