การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

สามีหรือคู่นอนของคุณ

 • ด่าทอคุณหรือสบถต่อคุณเพื่อให้คุณรู้สึกไม่ดี
 • ทำร้ายร่างกายหรือขู่เข็ญที่จะทำร้ายร่างกายคุณ คนในครอบครัว เพื่อนหรือสัตว์เลี้ยงของคุณ
 • กักเงินเพื่อไม่ให้คุณซื้อของที่จำเป็นต่าง ๆ
 • ข่มขู่จะให้เจ้าหน้าที่เนรเทศคุณ
 • แยกตัวคุณออกจากคนในครอบครัว เพื่อน และคนในสังคม
 • บังคับให้คุณมีเพศสัมพันธ์กับเขา
 • ตามรังควานและทำให้คุณกลัว

ความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและอาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือหลายๆครั้ง ความรุนแรงนี้สามารถเกิดขึ้นกับทุกคน

เด็กที่อยู่ในบ้านที่มีความรุนแรงในครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมถึงแม้ว่าตัวเด็กนั้นจะไม่เคยถูกข่มเหงทำร้ายร่างกายก็ตาม

ถ้าคุณกำลังถูกทำร้ายจากความรุนแรงในครอบครัว โปรดจำไว้ว่า

 • ไม่ใช่ความผิดของคุณ คุณไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือรองรับอารมณ์หรือการกระทำของคู่สมรสหรือคู่นอนของคุณ
 • คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ผู้หญิงสองถึงสี่ล้านคน ถูกคนที่อยู่ด้วยกันทำร้ายทุก ๆ ปีในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีบริการให้ความช่วยเหลือ
 • โปรดโทร. 1 800-339-3940 ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี