ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือซีแพฟ(CPAF)

เป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรซึ่งชำนาญด้านการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก และครอบครัวของผู้หญิงที่รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวและการถูกรังแกทางเพศซีแพฟ เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้ในหลายภาษา ท่านสามารถรับบริการในภาษาที่ท่านสะดวกใจที่จะพูด โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ

  • 1-800-339-3940 -โทรศัพท์สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง เราสามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือต่อไป
  • ที่พักฉุกเฉิน -เราจัดหาที่พักชั่วคราวที่ปลอดภัยและเป็นความลับ รวมทั้งให้บริการสนุบสนุนแก่ผู้หญิงและเด็ก
  • โปรแกรมต่อเนื่อง – เราเสนอให้ที่พักชั่วคราวระยะยาวและเก็บเป็นความลับ รวมทั้งบริการสนับสนุนผู้หญิงและเด็กเพื่อให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
  • การรณรงค์เรียกร้องสำหรับผู้รอดชีวิต – เราจะช่วยเหลือคุณในการได้รับข้อมูลของรัฐหรือของชุมชนเพื่อ ให้คุณเข้าใจและสามารถปรับสภาพร่างกาย และอารมณ์จนเป็นปกติ รวมทั้งสภาพการเงิน เพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
  • การให้ความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน – เราสามารถไปกับคุณตามนัดต่าง ๆ ที่โรงพยาบาล หรือศาล หรือสำนักงานสวัสดิการสังคม หรือสถานที่อื่น ๆ
  • ความช่วยเหลือด้านกฏหมาย – เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านกฏหมาย ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านอิมมิเกรชั่น เรื่องการฟ้องหย่า การขอคำสั่งห้ามมิให้มาใกล้และประเด็นกฏหมายอื่น ๆ
  • การให้คำปรึกษา – เราจะฟังเรื่องของคุณและให้กำลังใจเป็นรายบุคคลหรือเป็นครอบครัว หรือให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม