Alam ba ninyo…

1 sa bawat 3 mga kababaihan ay pisikal o seksuwal na inabuso sa kanyang buhay.

Tulong ay makukuha – 1-800-339-3940

Center para sa mga Asyano at Pasipiko Pamilya

Para sa domestikong karahasan at seksuwal na karahasan mayron tulong…

24 na oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon

Ang inyong tawag ay di-kilala at kompidensiyal.

CPAF Mission Statement

Ang aming misyon ay makagawa ng mga komunidad na malusog at ligtas sa pamamangitan ng pagtalakay sa sanhi at bunga ng karahasan sa maganak at karahasan sa kababaihan.  Ang CPAF ay nakatalaga sa pagtugon sa mga pangangailangang kultura at likas na pananalita nga mga kababaihan Asyano at Pasipiko at ang kanilang mga mag-anak.

Tagalog Domestic Violence and Sexual Assault Brochure (PDF)

Ang mga hindi nag-iisa (You are not alone)