Seksuwal Karahasan (Sexual Violence)

Ano mang bagay na karahasang seksuwal kabilang ito ng mga sumusonod:

 • Panlalapastangon o pambabastos
 • Pagbibilad ng maselang bahagi ng katawan
 • Paninilip
 • Pagsuno-sunod, pagmamanman
 • Panghihipo, pandadakma
 • Malaswang tawag sa telepono
 • Panggagahasa (pakikipag-ungayang seksuwal sa pamamagitan ng paggamit ng pag-aari, daliri o paggamit ng ibang bagay sa puwit, bibig o pagaari ng babae na labag sa kangyang kalooban)

Maaring mangyari ito sa isang magasawa, sa mga magnobyo o nagliligawan, sa mga magkakaibigan, at kakilala at mga taong di kilala

Maaring mangyari ito na wala kayong pahintulot o di kaya sa mga walang kamalaymalay.

Maaring mangyari ito sa loob ng tahanan, sa bahay ng mg kaibigan, o kakilala, sa eskwelahan, sa trabaho, sa sasakyan, sa bakasyunan, at iba pa.

Kung nangyari man sa inyo ang karahasang seksuwal, tandaan lumang na…

 • Hindi kayo nagiisa. Sa Amerika, isa sa anim na kababaihan ay nakaranas ng panggahasa o tangkang paggahasa minsan sa tanang buhay nila.  Sa buong mundo, isa sa tatlong kababaihan ay nabubog at napilitang makipagtalik o naabuso.
 • Hindi mo ito kasalanan.
 • Nakalaan ang tulong.

Kung nangyari man sa inyo ang karahasang seksuwal…

 • Pumunta ka sa ligtas na lugar.
 • Tumawag ka ng tulong sa pulis sa 911 o tumawag sa CPAF 1-800-339-3940 kahit anong oras. Ang tawag niyo ay conpidensyal.
 • Humingi ng suporta sa mga samahang pong komunidad.  Legal mang estado niyo dito sa Amerika o hindi.
 • Magpagamot ka para sa labas at loob na kapinsalaan sa lalong madaling panahon upang malaman ang panganib sa nakakahawang sakit sa seksuwal, HIV at pagdadalang tao.  Magpasuri sa doktor upang malaman gaano kalala ang inyong tinanong kalapastanganan.
 • Ipunin ang ebidensiya ng kalapastanganan sa inyo.  Kung maari huwag kang maligo, huwag kang magsipilyo ng ngipin, huwang kang uminom, huwag kang magpalit ng damit at huwag kang magpupunta sa banyo para maghugas.
 • Kung gusto niyo mag report sa pulis, ay gawin mo sa lalong madaling panahon.  Kung ipagbibigay-alam mo sa pulis, hindi ka kinakailangang sumali sa paguusig sa sumalakay sa iyo.  Sasamahan ka ng CPAF sa iyong pagsusuri ng manggagamot at tutulungan ka upang maipagbigay-alam mo sa mga may kapangyarihan.