Bạn có biết …

Trong ba người phụ nữ thì có một người trong đời đã trải qua việc bị bạo hành về thể xác hoặc tình dục.

Giúp đỡ luôn sẵn sằn, xin hãy gọi vào đường dây khẩn cấp – 1-800-339-3940

Center for the Pacific Asian Family

(Trung tâm Gia Đình Châu Á Thái Bình Dương)

Có nhiều chương trình hỗ trợ cho những người bị bạo hành và lạm dụng tình dục:

24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm

Những cuộc gọi của bạn là vô danh và sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Nhiệm vụ của CPAF là:

Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng nên một cộng đồng lành mạnh và an toàn, bằng cách tập trung vào những gốc rễ của nguyên nhân và hậu quả từ bạo hành gia đình và những hành động chống đối lại phụ nữ. CPAF chúng tôi hứa là sẽ đáp ứng được với mỗi văn hoá và ngôn ngữ Châu Á Thái Bình Dương, và sự cần thiết đối với mỗi phụ nữ và gia đình của họ.

Domestic Violence and Sexual Assault Brochure (PDF)- Tài Liệu Tiếng Việt

Bạn Không Phải Là Người Duy Nhất (You are not alone)