Bạo hành gia đình

Chồng hoặc là người thân của bạn:

  • Gọi bạn bằng những tên có ý không tốt, hoặc là chửi mắng để khiến bạn cảm thấy có lỗi
  • Đánh đập bạn hoặc đe dọa sẽ ra tay với bạn, gia đình bạn, bạn bè của bạn, hoặc thú nuôi của bạn
  • Không cho bạn tiền để tiêu xài vào những việc cần thiết
  • Đe dọa sẽ trả bạn về nước
  • Cô lập bạn với gia đình, bạn bè, và cộng đồng
  • Ép buộc bạn quan hệ
  • Theo dõi và hăm dọa bạn

Bạo hành gia đình (Domestic Violence – DV) xuất hiện dưới nhiều hình dạng và có thể xảy ra một hoặc nhiều lần. Nó có thể xảy ra với tất cả mọi người.

Những trẻ em sống trong gia đình có bạo hành thường sẽ phát triển những vấn đề trong tình cảm và thái độ, ngay cả khi họ không bị bạo hành về thể xác.

Nếu bạn đang bị bạo hành, hãy nhớ rằng:

  • Đây không phải là lỗi của bạn. Bạn không chịu trách nhiệm về hành động hay cảm xúc của bạn đời hoặc là người thân của bạn.
  • Bạn không hề lẻ loi. Mỗi năm có khoảng hai tới bốn triệu phụ nữ ở Mỹ bị tấn công bởi bạn đời của họ.
  • Giúp đỡ luôn luôn có.