Hãy tìm sự giúp đỡ

Center for the Pacific Asian Family (CPAF) là tổ chức phi lợi nhuận và đặc biệt tập trung vào việc giúp đỡ những phụ nữ gốc Châu Á và Thái Bình Dương, và gia đình của họ thoát khỏi tình trạng bị bạo hành và lạm dụng tình dục. Ở CPAF, chúng tôi phục vụ các bạn với nhiều ngôn ngữ khác nhau, và sẽ dùng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy quen thuộc nhất. Tất cả dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.

  • 1-800-339-3940 Đường dây điện thoại giúp đỡ 24 giờ – Chúng tôi sẽ giải thích mọi thắc mắc và đưa những thông tin cần thiết để giúp bạn giải quyết những vấn đề bạn đang tìm kiếm.
  • Nhà trú ẩn khẩn cấp (Emergency Shelter) – Chúng tôi có nhà trú ẩn an toàn và bảo mật, và phục vụ giúp đỡ cho các phụ nữ và con cái của họ.
  • Chương trình chuyển tiếp (Transitional Program) – Chúng tôi có chương trình nhà trú ẩn lâu dài và những phục vụ để giúp cho các phụ nữ và con cái của họ có thể tiến đến một cuộc sống độc lập.
  • Giúp đỡ cho bạn (Survivor Advocacy) – Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với các chương trình giúp đỡ từ nhà nước và cộng đồng để bạn có thể trở nên độc lập hơn về tinh thần, thể xác, và vật chất.
  • Hộ tống (Accompaniment) – Chúng tôi có thể đi cùng bạn đến các cuộc hẹn ở bệnh viện, tòa án, nhân viên phục vụ các chương trình trợ cấp, và những chỗ khác.
  • Giúp đỡ về mặt luật pháp (Legal Assistance) – Chúng tôi làm việc cùng với những người hỗ trợ về pháp luật, và họ sẽ giúp đỡ bạn về di trú, ly dị, yêu cầu cấm chỉ (restraining orders), và những vấn đề khác liên quan thế pháp luật.
  • Cố vấn (Counseling) – Chúng tôi ở đây để lắng nghe bạn và sẽ hỗ trợ bạn về mặt tâm lý/tình cảm theo từng người, theo gia đình, và theo nhóm.