Luôn chuẩn bị

Biết số điện thoại khẩn cấp của CPAF: 1-800-339-3940

  • Ngay cả khi bạn không nghĩ là sẽ có “lần sau,” việc chuẩn bị một bản kế hoạch an toan vẫn rất là quan trọng cho bản thân bạn và các con của bạn.
  • Nếu bạn ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc bị thương, gọi 911. Nếu bạn không thể nói chuyện, đừng gác máy, hãy để điện thoại mở sau khi gọi 911 và người nhận cuộc gọi từ 911 có thể gởi giúp đỡ đến.
  • Hãy nói với con của bạn về bản kế hoạch an toàn để chúng có thể liên lạc với hàng xóm hoặc là cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp.